Satelite saocom 1b- 21-02-2020- partida (6)

Satelite saocom 1b- 21-02-2020- partida (6)